Karel Čapek - životopis

10. dubna 2007 v 15:26 | já Luciusek

Základní fakta

* 9. ledna 1890 v Malých Svatoňovicích u Trutnova.
Otec MUDr. Antonín Čapek byl báňský a lázeňský lékař. Matka Božena Čapková.
+ 25. prosince 1938 v Praze
Národnost česká
portret1

Zařazení a úvod

Karel Čapek je český prozaik, dramatik, novinář a překladatel první poloviny 20. století. Je prvním českým spisovatelem, který uspěl v zahraničí a tím velice prospěl české literatuře v zahraničí. Byl určitou dobu představitelem československého Penklubu (Poets', Essayists, Novelists' Club, klub básníků, esejistů a romanopisců). V době hrozící nacistické okupace byl jedním z hlavních motorů odporu, kdy využil veškeré své možnosti a kontakty pro vyburcování národa a světa při snaze o zachování svobody.

Životopis

Karel Čapek se narodil v Malých Svatoňvicích u Trutnova 9. ledna 1890 do rodiny báňského a lázeňského lékaře jako třetí dítě. Měl starší sestru Helenu a staršího bratra Josefa. Jěště v červnu tohoto roku se rodina přestěhovala do vlastního domu v Úpici, kde si otec otevřel ordinaci. Zde také Karel Čapek od roku 1895 do roku 1900 chodil do obecné školy.
Roku 1900 po smrti svého manžela se Čapkova babička Helena Novotná přestěhovala k Čapkovům. Čapek mnohokrát uvedl, že to byla právě babička Helena, kdo výrazně ovlivnil jeho cit pro jazyk a kdo v něm rozvinul sociální cítění. 16.9. téhož roku začíná Karel chodit v Úpici do měšťanské školy.
Roku 1901 se společne s babičkou Helenou stěhuje do Hradce Králové, kde nastupuje do primy osmiletého gymnásia. Na podzim roku 1904, tedy v kvartě, vstupuje do ?tajného studentského debatního spolku pokrokářského zaměření a sebevzdělávacích cílu" a stává se členem jeho výboru. Na konci školního roku 1904/1905 dostává doporučení opustit školu kvůli tajnému spolku, címž je ze školy fakticky vyloučen.
Proto se v září 1905 uchyluje do Brna, kde mu jeho sestra Helena, do Brna provdaná, našla podnájem. Zde nastupuje do kvinty Prvního českého gymnásia. Po dokončení sexty se Čapkovi rodiče rozhodli prodat hronovský mlýn a dům v Úpici a přestěhovat se do Prahy. Ubytují se v činžovním domě v Říční ulici č. 11 na Malé Straně. Spolu s Karlem a rodiči zde bydlí bratr Josef a babička Helena.
V září 1907 nastupuje Karel do septimy Akademického gymnásia v Praze, kde v červnu roku 1909 maturuje s vyznamenáním.
portret6

Universitní léta

V září odjíždí s bratrem Josefem na měsíc do Mnichova, aby si odpočinul před nastávajícím zimním semestrem na filozofické fakultě pražské univerzity. Je fascinován tamější univerzitou; stejně tak se obdivuje muzeím a galeriím. V říjnu se zapisuje na filozofické fakultě jako posluchač filozofie.
Po letním semestru na téže univerzitě a po letních prázdninách nastupuje v říjnu 1910 Karel Čapek na zimní semestr na filozofickou fakultu Univerzity Friedricha Wilhelma v Berlíně. V březnu 1911 odjíždí do Paříže, kde se zapisuje na Sorbonně na Faculté des lettres. V červenci po ukončení semestru v Paříľi odjíždí na čtrnáct dní do Marseille a koncem měsíce se vrací do Prahy, kde se v říjnu znovu zapisuje na filozofickou fakultu Univerzity Karlovy.
V březnu 1912 umírá babička Helena Novotná. Karel stále studuje na pražské filozofii. 29. listopadu 1915 je slavnostně jmenován doktorem filozofie. V tomtéž roce byl z důvodu nemoci několikrát neodveden do první světové války.
Roku 1916 se jeho rodiče stěhují do Trienčanských Teplic, kde Čapkuv otec působí jako sezonní lázeňský lékař. V Praze zůstává sám s bratrem Josefem.

Ranné působení a 20. léta

V březnu 1917 se stává členem redakční rady časopisu Národ a nastupuje jako soukromý učitel Prokopa Lažanského, syna hraběte Lažanského. V květnu odjíždí s Lažanskými na jejich zámek v Chýších u Žlutic. Službu u nich koncí 30. září 1917. 22. října 1917 se společně se svým bratrem stává redaktorem Národních listů. Je redaktorem a referentem kulturní rubriky. Téhož měsíce se stává také společne s bratrem Josefem redaktorem satirického týdeníku Nebojsa, který právě vznikl.
V létě roku 1920 se seznamuje s Olgou Scheinpflungovou, svojí budoucí manželkou. K 31.12. dává společně se svým bratrem Josefem a několika dalšími redaktory výpoveď z Národních listů pro nesouhlas s politickou linií šéfredaktora listu. Téhož roku vydává svou celosvětově proslulou hru R.U.R., v které bylo poprvé použito slovo robot, jehož autorem je ovšem Josef Čapek.
K 1. dubnu 1921 nastupuje společně s bratrem Josefem na dobře placené místo v pražské redakci Lidových novin. V říjnu se stává dramaturgem Městského divadla Královských Vinohrad, divadla v nemž také mimo jiné hrála Olga Scheinpflungová.
22. března 1922 byl poprvé osobně představen Tomáši Garrique Masarykovi, s kterým poté navázal hluboké přátelství a napsal knihu rozhovorů. V srpnu podává demisi na post dramaturga vinohradského divadla na protest proti přebírání herců Národním divadlem. Po uklidnění aféry se na své místo vrací.
V dubnu 1923 ovšem rezignuje definitivně a odjíždí na 2 měsíce na zdravotní pobyt do Itálie.
13. dubna 1924 umírá Čapkova matka. Od konce května do konce července je v Anglii. Jede tam kvůli zasedání mezinárodního kongresu Penklubu a Výstavě britského impéria. Na podzim se zavádí tradice schůzek pátečníků, intelektuálu různých názorů a povah. Tato tradice se udržela až do Čapkovy smrti. V listopadu se stěhuje do většího bytu v Říční ulici a bydlí sám.
V lednu 1925 se stává členem přípravného výboru pro ustanovení pražského Penklubu. Téhož měsíce je také poprvé přijat T.G. Masarykem na Pražském hradě. Na únorové ustanovující schůzi je zvolen předsedou pražského Penklubu. V dubnu se stěhuje do vlastního domu na Vinohradech, kde s ním bydlí otec. V květnu je zvolen členem Literárního odboru IV. třídy České akademie věd. Na toto členství ale v červnu rezignuje, když je členství upřeno podle něj mnohem významnějšm literátům. Mezi nimi jmenoval P. Bezruče, F. Šrámka a K. Tomana.
V září vstupuje spolu s Josefem do nově založené Národní strany práce. V říjnu kandiduje na 20. (posledním) místě pražské kandidátky Národní strany práce. Strana v listopadových volbách tohoto roku však vyšla bez mandátu, a po pár letech zaniká.
V červnu 1926 uveřejňuje článek ?Čeští spisovatelé - proč mlčíte" jako odpověd na Manifest českých fašistů k spisovatelům. V září se rozhoduje účastnit se boje za demokracii proti Gajdovu fašismu. Na konci září a začátku října je u prezidenta Masaryka v Topol'čiankách.
Na silvestra pořádá místo pátečnické schůze silvestrovský večer za přítomnosti TGM. Adresuje mu novoroční koledu, kterou čtou tři herci Národního divadla přestrojeni za představitele tří politických stran: A. Švehlu, K.Kramáře a J. Šrámka.
Na konci ledna 1927 rezignuje na předsedu pražského Penklubu, ale nakonec zůstává. Během ledna a března se musí Čapek bránit kampani v tisku kvůli svému silvestrovskému večeru, která byla vyvolána večerníkem Národní Demokracie a klerikálním tiskem. Hájí se nejdříve v tisku, a pak žalobami na Národní listy, Národ a List Čech. Tato štvavá kampan ho inspiruje k napsání Skandální aféry Josefa Holouąka.
Na začátku června na zájezdu československých spisovatelů do Paříže, kde se setkává s kulturními a politickými osobnostmi Francie. Celé září a polovinu října je u TGM na zámku v Topol'čiankách. 28. ríjná dostává společně s bratrem Josefem státní cenu za dramatické dílo za hru Adam Stvořitel.
Září roku 1928 opět tráví v Topol'čiankách.
V breznu 1929 odsuzuje zemský trestní soud v Praze redaktora Národních listu k peněžité pokutě, odškodnému, úhradě trestního řízení a publikování rozsudku v tisku. V dubnu umírá Čapkův otec. Září tráví v Topol'čiankách a v říjnu odjíždí s Olgou do Španělska.
karel capek na znamce

Začátek 30. let

V červnu 1930 je ministrem školství jmenován členem poradního sboru pro věci Národního divadla. Koncem září až začátkem října je opět v Topol'čiankách.
V lednu 1931 je Výborem pro rozvoj duševní spolupráce při Společnosti národů jmenován do stálého výboru pro literaturu a umění. V březnu je znovuzvolen předsedou pražského Penklubu. Koncem června se účastní celosvětové konference Penklubu v Haagu. Poté cestuje po Holandsku. Na začátku července se v Ženevě účastní zasedání Stálého výboru pro literaturu a umění při Stálé komisi pro rozvoj duševní spolupráce při Společnosti národů.
V březnu 1932 přechází společně s bratrem Josefem od zkrachovalého nakladatelství Aventinum k nakladatelství Fr. Borový, kde se stal vkladem půl milionu korun tichým společníkem. Koncem září až začátkem října pobývá v Topol'čiankách.
V únoru 1933 vyvolává v širokém kulturním tisku diskusi o povaze a funkci kritiky. V březnu se vzdává předsednictví pražského Penklubu. Koncem září až začátkem října pobývá vTopol'čiankách.

2. polovina 30. let

21. ledna 1934 podepisuje výzvu spisovatelů, umělců a vědců na pomoc dětem strádajících za hospodářské krize. V listopadu podepisuje protest Obce československých spisovatelů proti organizovaným fašistickým výtržnostem.
V červnu 1935 na mezinárodním sjezdu Penklubu v Barceloně ho předseda světové federace Penklubů H. G. Wells navrhuje za svého nástupce, ale Čapek ihned odmítá. Na konci června se v Paříľi účastní mezinárodního kongresu spisovatelských organizací na obranu kultury. V červenci cestuje s Olgou a přáteli po Dolomitech automobilem. Na této cestě požádá Olgu o ruku. 16. srpna 1935 se Karel Čapek žení s Olgou Scheinpflungovou na vinohradské radnici. Jeho švagr Palivec mu dává do doživotního užívání usedlost Strž ve Staré Huti u Dobříše. V říjnu je nominován do komise pro udělování státních cen za literaturu.
V červnu 1936 se v Budapešti účastní symposia pořádaného Stálým výborem pro literaturu a umění při Stálé komisi pro rozvoj duševní spolupráce při Společnosti národů o přirozené úloze humanitních věd v současném světě. V červenci cestuje s Olgou po Dánsku, Norsku a Švédsku.
V listopadu je Karel Čapek opět navržen na Nobelovu cenu za literaturu.
V únoru 1937 navštěvuje Edvarda Beneše na Pražském hradě. V červnu se společně s Olgou účastní kongresu Penklubu v Paříži, kam byl pozván jako čestný host. V červenci cestuje s Olgou a s přáteli automobilem po Rakousku, Švýcarsku a jižní Francii. 11. října se účastní tryzny za TGM v Městském divadle na Vinohradech. 24. prosince společně s Františkem Křižíkem odvysílal Karel Čapek na vlnách Československého rozhlasu do celého světa Pozdrav lidem dobré vůle. (více zde)

Rok 1938

31. března a 3. dubna 1938 zprostředkovává neoficiální, ale otevřené německé stanovisko na politickou situaci. 1. června podepisuje otevřený dopis členů československé sekce mezinárodní asociace spisovatelů na obranu kultury. 27.-30. června se účastní kongresu světového Penklubu v Praze. 12. září pomáhá formulovat a podepisuje Výzvu obce československých spisovatelů spisovatelským a kulturním organizacím celého světa, aby hájily princip svobody a pomáhaly orientovat veřejné mínění celého světa pravdivým objasnením současné československé politiky.
21. září pomáhá stylizovat prohlášení, jímž vláda oznamuje občanum přijetí podmínek francouzké a anglické vlády. 30. září, v den mnichovského diktátu, podepisuje výzvu Obce československých spisovatelů K svědomí světa. V listopadu až prosinci musí Čapek snášet kampaň tisku proti své osobě. Odmítá evakuaci do Anglie, říká, že musí zůstat s národem. Od poloviny prosince trpí chřipkou, poté dostane zánět ledvin.
25. prosince 1938 v 18:45 umírá.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 wwwwww wwwwww | 28. října 2007 v 14:49 | Reagovat

děs

2 alex alex | E-mail | 31. října 2007 v 9:05 | Reagovat

mas to tu na hovnno zrus to tu nebo se pobliju

3 url url | 31. října 2007 v 9:05 | Reagovat

jj mas pravdu

4 alex alex | E-mail | 31. října 2007 v 9:06 | Reagovat

diky

5 ilona horáčková ilona horáčková | E-mail | 10. listopadu 2007 v 21:33 | Reagovat

pěkné, díky:-))

6 123 123 | 25. listopadu 2007 v 12:12 | Reagovat

Nic si z nich nedělej to je závist ;)

7 _________ _________ | 6. prosince 2007 v 16:42 | Reagovat

je to tu celkem dobre

8 aleluja aleluja | Web | 6. prosince 2007 v 16:50 | Reagovat

docela slusny web

9 hjghjhj hjghjhj | 13. prosince 2007 v 9:12 | Reagovat

dfhfd fuj

10 hjghjhj hjghjhj | 13. prosince 2007 v 9:12 | Reagovat

je to hnus

11 gfndgfn gfndgfn | 13. prosince 2007 v 9:12 | Reagovat

cau zdeno

12 hjghjhj hjghjhj | 13. prosince 2007 v 9:13 | Reagovat

komu to cpes renku petriku rakov 41 posta sobechleby

13 hjghjhj hjghjhj | 13. prosince 2007 v 9:13 | Reagovat

necum

14 khgfážičřsw khgfážičřsw | 13. prosince 2007 v 18:16 | Reagovat

de to

15 mira mira | E-mail | 19. prosince 2007 v 15:13 | Reagovat

nahodou to docela ujde  ale ty strany to se my az tak zas nelibi no ale de to

16 boby boby | 2. ledna 2008 v 12:53 | Reagovat

Dík pomohla si mi

17 Pane bozhe Pane bozhe | 13. ledna 2008 v 20:00 | Reagovat

no lol co mi to tu pišete za capiny ?? :-D jjeeeej na tenhle web už davno nechodim ani nepřidavam články ,kdysi měl skvělou návštěvnost a byl dooost dobrej .... ale ted ... jejjj mám už dlouho novej a ten je skvělej !!! tak čučte do oblíbných stránek ,a tam přebývám ... takže adios blázni =D

18 Pane bozhe Pane bozhe | 13. ledna 2008 v 20:02 | Reagovat

jo a díky za pochvaly a jsem ráda ,že jsem někomu mohla pomoct ... a těm lidem ,co mi tu pišou že je to tu děs ..... TO MĚ FÁKT NEBERE !!! :-D

19 Anička Anička | 15. ledna 2008 v 14:01 | Reagovat

grgfdrsf

20 Anička Anička | 15. ledna 2008 v 14:02 | Reagovat

chtěla bych mu lízat prdelku....... a bradavečky........zajet mu jazykem do nosní dírky.....

21 KaRi KaRi | E-mail | 16. ledna 2008 v 17:33 | Reagovat

to Anička: Chudák, se musí obracet v hrobě... :oD Úchyleee...

22 saxána saxána | E-mail | 21. ledna 2008 v 20:12 | Reagovat

mocinky dekuji hodne jsi mi pomohla pri praci s ctenarakem a taky jsem se toho víc dozvedela ....je to tu super urcite to tu budu navstevovat casteji . pro me rychla ale ucinna pomoc.....mocinky ti jeste jednou dekuji za web

23 saxána saxána | E-mail | 21. ledna 2008 v 20:14 | Reagovat

jo a ti kterí ríkají ze je tu hovno nebo ze je to hnusný tak at se nejdrív podívají na svuj  a pak neco rikaj protoze tak oni tam mají hovno

24 neřeknu neřeknu | 22. ledna 2008 v 21:45 | Reagovat

je to tu celkem dobre,aspon tu mas i neco do skoly precetla jsem si toho karla capka a diky tobe sem se taky dozvedela nevo noveho.

25 hvezda hvezda | Web | 1. února 2008 v 14:23 | Reagovat

diky za pomoc

26 hahaha hahaha | 2. února 2008 v 15:24 | Reagovat

Udělala jsem si z toho velice dobrý referát tak Dík Karle. Máš hezké pozadí fakt dík pomohl si mi

27 veronika veronika | 9. února 2008 v 15:31 | Reagovat

Dělám tajenku pro děti na téma Karel Čapek a čerpám informace z tvého blogu.Jsem moc ráda, že jsou lidi jako ty, co pomáhají druhým a zároveň šíří vzdělanost.Jsi skvělá, jen tak dál!!!!

28 Locki ( ta co vymyslela jen to co vymyslet šlo ) Locki ( ta co vymyslela jen to co vymyslet šlo ) | 9. února 2008 v 20:40 | Reagovat

juu děkan , ráda pomužu xD

29 Dave Dave | E-mail | 19. února 2008 v 20:23 | Reagovat

je to pekne,ale potreboval bych podrobneji popsane nektera jeho dila....byl bych moooc vdecny

30 gagi gagi | 20. února 2008 v 22:17 | Reagovat

dost dobra stranka protoze me zachranila

31 Niky Niky | 4. března 2008 v 19:55 | Reagovat

jo díky moc mi to pomohlo !!! :)))

32 přitel přitel | 5. března 2008 v 13:53 | Reagovat

jo diky

33 jkjk jkjk | 19. března 2008 v 7:41 | Reagovat

hnusssssssssssssss

34 Daniela Daniela | 28. března 2008 v 18:54 | Reagovat

HRUUUUUUZA

35 Monča Monča | E-mail | 14. dubna 2008 v 14:15 | Reagovat

Dík že to tady máte...nedostanu za 5 a mám referát...moc děkuju

36 Katka Katka | 22. dubna 2008 v 13:00 | Reagovat

Hezké..děkuji:-)

37 sona sona | E-mail | 24. dubna 2008 v 13:42 | Reagovat

v poho

v poho

v poho

38 ema ema | 25. dubna 2008 v 13:17 | Reagovat

vy, kdo tady nadáváte, tak se uklidněte a nezáviďte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

39 saba saba | 12. května 2008 v 11:29 | Reagovat

ale jo hodne si mi pomohla ale nemusel by byt tak hnusny inam bych ho snedla

40 beruska beruska | 12. května 2008 v 11:30 | Reagovat

jo v poho neim proc te kazdy buzeruje

41 ja2 ja2 | 12. května 2008 v 11:31 | Reagovat

urcite jsi fajn holcina díky

42 Baruška Baruška | 17. května 2008 v 21:48 | Reagovat

Jj díky mám aspoň referát do school:D:DKonečně jsem ho někde našla:D

43 WWW. WWW. | 20. října 2008 v 15:49 | Reagovat

Jo je zo dobrý

44 Lenííčka Lenííčka | 24. října 2008 v 10:29 | Reagovat

jo mocinky díky seš good holka....hééj ti co píšou ty děsná komenty to musijou bit naky sračky že se neumijou ani podepsat a píšou třeba jen jkjkjkj  proste sou to píííče

45 Eliškaa....!!! Eliškaa....!!! | 25. listopadu 2008 v 18:21 | Reagovat

Děkujuuu....za velmi skvělý referátek ...!!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama